Erasmus Partner v Německu vítá stážisty z litevského města Kėdainiai.
Čtrnáct stážistů od 22. 10. 2018 do 9. 11. 2018 stráví tři týdny v krásném městě Schwerin, hlavním městě Meklenburska-Předního Pomořanska. Jejich stáž proběhne ve stavební společnosti ve Schwerinu.
Stážisty doprovázejí dva učitelé z odborného učiliště v Kėdainiai.

Kromě samotné stáže jsou součástí projektu také kulturní a sportovní aktivity.

Návštěvníkům Schwerinu přejeme příjemný pobyt a aby jim stáž šla od ruky.