O programu Erasmus+

Erasmus+ je program Evropské unie zaměřený na oblast vzdělávání, mládeže a sportu.

Erasmus+ spojuje stávající programy Evropské unie jako je celoživotní vzdělávání, mládež a sport a také evropské programy spolupráce ve vyšším vzdělávání.

Rozpočet projektu Erasmus+ činí asi 14,8 miliardy eur.
V roce 2020 Evropská unie pomocí fondů podpoří více než čtyři miliony lidí.
Cílem sedmiletého programu je zlepšovat dovednosti a zaměstnatelnost a podpořit modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a služeb pro děti a mládež.

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Cíle

IPracovní zkušenosti ze zahraničí jsou stále častějším požadavkem zaměstnavatelů v nabídkách práce.
Pobyt v zahraničí během odborné přípravy představuje vynikající příležitost pro získání mezinárodních odborných dovedností.
Účastníci Klíčové akce Vzdělávací mobilita jednotlivců v rámci programu Erasmus+ pro odbornou přípravu budou mít příležitost získat relevantní mezinárodní zkušenosti.

Cílové skupiny

Žáci a studenti

 • Studenti neterciálního vzdělávání, odborného školení a dalšího vzdělávání, například:
 • Stážisté
 • Žáci učňovských škol
 • Žáci odborných škol
 • Osoby ve formálně objednaných kurzech dalšího vzdělávání podle státních nebo federálních zákonů (např. mistr nebo státem certifikovaný technik)
 • Absolventi jmenovaných programů až dvanáct měsíců od ukončení studia
 • Osoby připravující se na odborné vzdělávání, pokud lze kurz započítat do dalšího odborného výcviku

Délka pobytu: dva dny až dva měsíce.

Pedagogičtí pracovníci

Pracovníci v oblasti odborného vzdělávání, například:

 • Školitelé
 • Učitelé
 • Kariérní poradci
 • Vedoucí vzdělávacích institucí
 • Pracovníci odpovědní za plánování školení, personální rozvoj a profesní orientaci.

Délka pobytu: dva dny až dva měsíce.

Pobyt pedagogických pracovníků v zahraničí je podporován za účelem učení (např. stáže, „shadowing“ nebo učení se novým technologiím) a za účelem výuky.
Mobilita by měla být součástí personálního a organizačního rozvoje organizace a měla by být odpovídajícím způsobem odůvodněna.

Činnosti v rámci Klíčové akce 1 v oblasti odborného vzdělávání

Projekty mobility jsou organizované studijní pobyty v jiných evropských zemích ve formě odborných stáží, odborné přípravy a dalšího vzdělávání.
V oblasti odborného vzdělávání se projektů mohou účastnit jak žáci, tak pedagogičtí pracovníci.
Projekty mobility jsou flexibilní: mohou být upraveny tak, aby splňovaly vzdělávací potřeby účastníků.
Projekty jsou organizovány institucemi odborného vzdělávání a výcviku, např. společnostmi, komorami nebo odbornými učilišti.
Zaměstnanci odborného vzdělávání a výcviku mohou také absolvovat pobyty za účelem výuky a školení v zahraničí.

Více informací naleznete na webových stránkách národní agentury.

Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Cíle

Strategická partnerství jsou mezinárodní projekty zaměřené na výměnu, vývoj anebo implementaci osvědčených postupů.
Jsou realizovány na organizační, místní, regionální, národní nebo evropské úrovni odborného vzdělávání.
Je možné projekty realizovat v rámci jednoho odvětví, tj. v rámci odborné přípravy, či napříč odvětvími, tj. v rámci dvou či více odvětví (např. odborný výcvik, vzdělávání dospělých, vysokoškolské vzdělávání, škola, mládež).

Cílové skupiny

 • Společnosti
 • Komory
 • Sociální partneři
 • Instituce odborného vzdělávání
 • Střediska a organizace odborného vzdělávání
 • Vysoké školy
 • Federální, státní a městské instituce
 • Výzkumná centra a zařízení
 • Místní úřady
 • Sdružení
 • Nevládní neziskové organizace

Činnosti v rámci Klíčové akce 2 v oblasti odborného vzdělávání

Strategická partnerství nabízejí organizacím, společnostem, úřadům atd. také příležitost rozvíjet inovativní přístupy v mezinárodních projektech v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Více informací naleznete na:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.erasmusplus.de

A u vaší národní agentury:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en