Stáž v Brémách

Účastníci budou ubytováni v bytě v jedné z částí Brém.

Každý den se dopraví na stáž, ať už pěšky, nebo městskou hromadnou dopravou.
Centrum města a letiště v Brémách jsou v bezprostřední blízkosti všech bytů.

Městský znak Bremen

 

O Brémách

Brémy jsou hlavním městem svobodného hanzovního města Brémy.
Kromě Brém se tato stejnojmenná spolková země skládá také z města Bremerhaven, které leží 53 km na sever.
Město Brémy je jedenácté největší město v Německu a má přibližně 566 000 obyvatel.

Brémy jsou součástí evropské metropolitní oblasti Brémy/Oldenburg, kde žije přes 2,7 milionu obyvatel. Jsou jedním z jedenácti evropských metropolitních oblastí v Německu.
Oblast zámořského přístavu v Bremerhavenu je exklávou města Brémy.
Městem protéká řeka Vezera, která se o 60 km dále vlévá do Severního moře. U Bremerhavenu se mění ve vnější Vezeru.

Uprostřed brémského starého města se střední Vezera mění na dolní Vezeru. Ta byla u železničního mostu rozšířena v plavební kanál.
Oblast nalevo od dolní Vezery, kterou protíná řeka Ochtum, je známá jako Zemský okres Wesermarsch, oblast napravo od dolní Vezery tvoří trojúhelník Labe-Vezera.
Řeka Lesum, která je soutokem řek Wümme a Hamme, a řeky Schönebecker a Blumenthaler jsou přítoky Vezery.

Zdroj: Wikipedie

Více o Brémách: https://www.bremen.de