Erasmus Partner v Německu vřele vítá stážisty z lotyšského města Ogre.
Od 2. 2. 2019 do 3. 3. 2019 absolvují tři učni stáž v tesařství v kouzelném městě Schwerin, hlavním městě Meklenburska-Předního Pomořanska.
Stážisty doprovázejí dva učitelé z odborného učiliště v Ogre.