Apmeklētāji no Aizkraukles, Latvija

Sirsnīga uzņemšana Vācijā novēl praktikantiem “erasmus partneri”. Astoņi Auzkraukles profesionālās izglītības skolas praktikanti 4 nedēļas (7.1.19. līdz 5.2.19.) praktizēsies dažādos Schwerines uzņēmumos. Mācekļi mācās šādās jomās: ēdināšanas, un automobiļu mehatronika. …

Viesojusies no Kėdainių, Lietuva

„Erasmus partneri” sveic praktikantus no Kedaiņiem (Lietuva) Vācijā. Skaistajā Šverīnes pilsētā, Meklenburgas-Priekšpomerānijas galvaspilsētā, 14 praktikanti pavadīs 3 nedēļas no 22.10.18. Līdz 09.11.18. Jauniešus pavada 2 skolotāji no Ķedaiņu profesionālās skolas.Līdztekus …