16 mācekļi no 4 dažādām profesionālajām skolām no Kandavas, Kuldīgas un Rīgas Latvijā un Vilkijas Lietuvā, kuri Šverīnā piedalās praksē Erasmus+ finansēto pasākumu ietvaros, atbalsta Šverīni ikgadējā pavasara tīrīšanā.
Kopā ar brīvprātīgajiem no Kuljugin e.V. (Jaunatnes kultūras darba un integrācijas asociācijas), jaunieši paveica daudz.

Mēs pateicamies jauniešiem par viņu iesaistīšanos un aizrautību.

Tas bija to vērts.