Praktykanci z Kandavy (Łotwa)

Praktykanci z Kandavy (Łotwa)

‚Erasmus partner’ wita praktykantów z Kandavy (Łotwa) w Niemczech. 8 praktykantów ze szkoły zawodowej w Kandavie odbędzie staż w różnych firmach w Bremie i Syke od 18.10.18 do 14.11.18.Praktykanci uczą się w następujących obszarach: hotelarstwo, maszyny rolnicze oraz...