’Erasmus partner’ wita praktykantów z Kandavy (Łotwa) w Niemczech.

8 praktykantów ze szkoły zawodowej w Kandavie odbędzie staż w różnych firmach w Bremie i Syke od 18.10.18 do 14.11.18.
Praktykanci uczą się w następujących obszarach: hotelarstwo, maszyny rolnicze oraz mechanika samochodowa.

Oprócz samego stażu, częścią projektu są także zajęcia kulturalne i sportowe.
Oczywiście 'Freimarkt’ w Bremen też jest odwiedzany.

Życzymy młodym ludziom i ich towarzyszom w miłego pobytu w Syke / Bremie.