„Erasmus partner” serdecznie wita praktykantów w Niemczech.
W terminie od 13.11.19 do 11.12.19, w ramach dofinansowania Erasmus +, 5 stażystów ze szkoły zawodowej w Kuldīga, odbędzie staż w zawodzie mechanik samochodowy i stolarz w różnych firmach w Schwerinie.
2 stolarzy oraz projektant w stolarni w Sukowie oraz 2 uczestników w warsztacie samochodowym w Schwerinie.

Oprócz samego stażu, częścią projektu Erasmus + są również zajęcia kulturalne.

Życzymy tym młodym ludziom owocnego i wspaniałego czasu w Schwerinie.