„Erasmus partner” serdecznie wita praktykantów z Rēzekne (Łotwa) w Niemczech.
Praktykanci ze szkoły zawodowej w Rēzekne odbędą staż w dziedzinie mechaniki samochodowej w Schwerinie od 20.1.19 do 23.2.19.
Oprócz samego stażu, częścią projektu są także różne zajęcia kulturalne i sportowe.

Życzymy tym młodym ludziom miłego pobytu w Schwerinie.