Więcej o nas

Założona w 2018 roku, jednak za tą młodą firmą stoi bogata wiedza i doświadczenie.
Założyciel, Wouter Groet, stworzył swój pierwszy projekt mobilności w 2003 roku i od tego czasu z powodzeniem zrealizował ponad 100 projektów.

Ponad 800 uczestników z 7 różnych krajów przyjechało do Niemiec aby pomyślnie ukończyć staż. Jest wspierany przez 3 asystentów z wieloletnim doświadczaniem w realizacji projektów mobilności.