Stáž ve Schwerinu

Účastníci stáže budou ubytováni v bytě v centru Schwerinu.

Každý den se dopraví na stáž, ať už pěšky, nebo městskou hromadnou dopravou.
Útulné centrum města je vždy v bezprostřední blízkosti od ubytování.
Na letiště v Hamburku a v Berlíně se lze snadno dopravit vlakem.

Městský znak Schwerin

 

O Schwerinu

Schwerin je hlavním městem spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko.
Město má přibližně 96 000 obyvatel a je po Rostocku druhým největším městem této spolkové země. Zároveň je jedním ze čtyř jejích regionálních center.
Na základě hlavních stanov města je před jménem města uveden titul „hlavní město spolkové země“.

První písemná zmínka pochází z roku 1018, kdy sídlo neslo název Wendenburg. V roce 1164 mu bylo Jindřichem Lvem uděleno německé městské právo.

Díky tomu je nejstarším městem v dnešním Meklenbursku-Předním Pomořansku.

Postupem času se město rozšířilo na západní a jižní břeh Zvěřínského jezera; v okolí města leží celkem dvanáct jezer.

Město se začalo rozrůstat kolem dnešní dominanty, Zvěřínského zámku. Ten se nachází na ostrově mezi Zvěřínským jezerem a jezerem Burgsee. Hradní kostel byl postaven v roce 1560.

Zámek byl až do roku 1918 hlavním sídlem meklenburských vévodů a velkovévodů a centrem moci Meklenbursko-zvěřínského vévodství, které se v roce 1919 stalo svobodným demokratickým státem.

Od roku 1990 je hrad sídlem zemského parlamentu.

S okolními zahradami byla hlavním místem konání Spolkové zahradní výstavy 2009 a jako historicky jedinečný soubor s ostatními obytnými budovami je kandidátem na to stát se nositelem titulu světového dědictví UNESCO.

Schwerin se navíc vyznačuje svým – pro německé město této velikosti neobvykle dobře zachovaným – starým městem, přilehlým Schelfstadtem, lázeňskou čtvrtí Zippendorf a dalšími historickými částmi s mnoha architektonickými památkami.

Ekonomicky městu dominují technologické společnosti, úřady, Německé dráhy, strojírenství a zpracování materiálů, spotřebitelská výroba, zdravotnictví a kliniky, servisní společnosti a stále více také cestovní ruch, kultura a umělecké řemeslo.

Kromě toho je Schwerin také univerzitním městem s přibližně 600 studenty. Sídlí zde soukromá škola Fachhochschule der Mittelstand, univerzita spadající pod Federální agenturu práce a Vitruvius Design University.

Ze sportovního hlediska je Schwerin známý díky Fritzi Sdunekovi jako město boxerů a zároveň jako volejbalové město díky dvanáctinásobnému německému šampionovi ve volejbalu, klubu Schweriner SC.

Zdroj: Wikipedie

Více o Schwerinu: https://www.schwerin.de