„Erasmus Partner“ 2018. gadā dibinājis Wouters Groets.

Līdz 2018. gadam Wouters Groets strādāja lielā Vācijas izglītības iestādē un īstenoja dažādus mobilitātes projektus.