Par Erasmus+

Erasmus+ ir Eiropas Savienības programma izglītības, jaunatnes un sporta jomā.

Erasmus+ apvieno jau esošās ES mūžizglītības, jaunatnes un sporta programmas, kā arī Eiropas sadarbības programmas augstākās izglītības jomā.

Erasmus+ ir aptuveni 14,8 miljardu eiro budžets.
Līdz 2020. gadam vairāk nekā 4 miljoni cilvēku būs ieguvuši no ES fondiem.
Septiņu gadu programmas mērķis ir uzlabot prasmes un nodarbinātību, kā arī arī veicināt izglītības, apmācību un bērnu un jauniešu pakalpojumu modernizāciju.

1. būtiskais pasākums: Personu apguves mobilitāte

Mērķi

Starptautiska darba pieredze ir arvien pieaugošs kritērijs darba ņēmēju atlasē.
Došanās uz ārvalstīm, lai iegūtu profesionālo izglītību un apmācību, ir lieliska iespēja iegūt starptautiskas profesionālās prasmes.
Teilnehmerinnen und Būtiskā pasākuma Erasmus+ „Personu mācību mobilitāte” profesionālajai izglītībai un apmācībai dalībniekiem būs iespēja iegūt nepieciešamo starptautisko pieredzi, piedaloties mobilitātes projektā.

Mērķa grupas

Izglītojamie

 • Personas, kuras apgūst neterciārās, profesionālās un tālākizglītības kursus, piemēram:
 • praktikanti
 • profesionālās izglītības audzēkņi
 • arodizglītības audzēkņi
 • Personas, kuras apgūst valsts kvalifikācijas paaugstināšanas kursus saskaņā ar valsts vai federālajiem likumiem (piemēram, meistari/sertificēti tehniķi utt.)
 • Norādīto programmu absolventi līdz 12 mēnešiem pēc absolvēšanas
 • Personas no profesionālās izglītības sagatavošanas kursiem, ja apmācību kurss var tikt ieskaitīts nākamajā profesionālajā apmācībā

Uzturēšanās ilgums: no divām nedēļām līdz divpadsmit mēnešiem

Izglītības darbinieki

Personas no izglītības jomas, piemēram:

 • Apmācītāji
 • Skolotāji
 • Karjeras konsultanti
 • Apmācību iestāžu vadītāji
 • Personas, kuras ir atbildīgas par apmācību plānošanu, personāla izaugsmi un karjeras ievirzi.

Uzturēšanās ilgums: no divām dienām līdz diviem mēnešiem.

Izglītības darbinieku uzturēšanās ārvalstīs ir ieteicama apguves mērķiem (piemēram, praksei, ēnošanai, jaunu tehnoloģiju apguvei) un pasniegšanas mērķiem.
Mobilitātei jāveido daļa no personāla un organizācijas organizatoriskās izaugsmes un tā attiecīgi jāpamato.

Darbības, kas paredzētas 1. būtiskajā pasākumā izglītības jomā

Mobilitātes projekti tiek organizēti kā apmācības citās Eiropas valstīs profesionālo prakšu, apmācību periodu un citu apmācību pasākumu veidā.
Profesionālās apmācības projektos var piedalīties gan izglītojamie, gan izglītības personāls.
Mobilitātes projekti ir elastīgi: tie var tikt izstrādāti, lai tie atbilstu mērķauditorijas apguves vajadzībām.
Projektus organizē profesionālās izglītības un apmācību iestādes, piemēram, uzņēmumi, kameras vai profesionālās izglītības skolas.
Izglītības jomas darbinieki arī var doties uz ārvalstīm, lai pasniegtu vai piedalītos apmācībās.

Plašāka informācija Nacionālās aģentūras vietnē

2. būtiskais pasākums: Sadarbība, lai veicinātu inovācijas un apmainītos ar labāko praksi

Mērķi

Stratēģiskās partnerības ir starpnacionāli projekti, kuru mērķis ir nodot, attīstīt un/vai īstenot inovācijas un labāko praksi.
Tas ir izdarāms vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un organizācijas līmenī izglītības jomā.
Projektu iespējams plānot sektoros – i. profesionālās izglītības sektorā un starpsektorāli – i. divos vai vairākos sektoros (piemēram, profesionālā apmācība, pieaugušo izglītība, augstākā izglītība, skola, jaunatne).

mērķa grupas

 • uzņēmumi
 • kameras
 • sociālie partneri
 • apmācību iestādes
 • profesionālās apmācības centri un organizācijas
 • augstākās izglītības iestādes
 • valsts, novada vai pašvaldības iestādes
 • pētījumu centri un bāzes
 • pārvaldes
 • asociācijas
 • NVO

Darbības, kas paredzētas 2. būtiskajā pasākumā izglītības jomā

Stratēģiskās partnerības organizācijām, uzņēmumiem, valsts iestādēm u.c. nodrošina iespēju izstrādāt inovatīvus starpvalstu sadarbības uzlabojumus profesionālās izglītības un apmācību jomā.

Plašāka informācija skatāma:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.erasmusplus.de

Un Jūsu valsts aģentūrā:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en