Erasmus + ir Eiropas Savienības izglītības, jaunatnes un sporta programma.

Erasmus + apvieno esošās ES programmas mūžizglītībā, jaunatnei un sportam, kā arī Eiropas sadarbības programmas augstākās izglītības jomā.

Erasmus + budžets ir aptuveni 14,8 miljardi eiro.
Līdz 2020. gadam programā piedalīsies vairāk nekā četri miljoni cilvēku.
Septiņu gadu programmas mērķis ir uzlabot prasmes un nodarbinātības iespējas un veicināt bērnu un jauniešu izglītības, apmācības pakalpojumu modernizāciju.

1. pamatpasākums: cilvēku ar īpašām vajadzībām mācību mobilitāte

mērķi

Starptautiskā darba pieredze kļūst par kritēriju darba prasību profilā.
Starptautiskā darba pieredze kļūst par kritēriju darba prasību profilā.
Dalība mobilitātes projektos, „Erasmus +” profesionālās izglītības un apmācības mācību mobilitātes dalībniekiem, sniedz iespēju iegūt atbilstošu starptautisko pieredzi.

mērķa grupas

Apmācāmie

 • Personas augstākās izglītības, profesionālās un tālākizglītības kursos, piemēram:
 • praktikanti
 • Skolas (vispārējā izglītība)
 • Profesionālās izglītības izglītojamie
 • Formālajā un neformālajā izglītībā iesaistītie pedagogi
 • Minēto programmu absolventi līdz divpadsmit mēnešus pēc studiju beigšanas
 • Profesionālajā sagatavošanā iesaistīto cilvēku izglītības kursus ārzemēs var iekļaut turpmākajā profesionālajā apmācībā

Uzturēšanās ilgums: no divām nedēļām līdz divpadsmit mēnešiem

izglītības darbinieki

Personāls profesionālajā izglītībā , piemēram:

 • treneri
 • skolotāji
 • karjeras konsultanti
 • mācību iestāžu vadītāji
 • Personas, kas atbildīgas par apmācību plānošanu, personāla attīstību un karjeras orientāciju.

Uzturēšanās ilgums: no divām dienām līdz diviem mēnešiem

Personāla apmācības ārzemēs (piem., prakse, stažēšanās vai darbavieta, jaunu tehnoloģiju apguve).
Mobilitātē jāiekļauj arī personāla un organizatoriskā darba pieredzes apmaiņu.

Darbības 1. pamatpasākums

Mobilitātes projekti ir Eiropas valstīs organizēti mācību pasākumi – profesionālās prakses, apmācības un tālākizglītības pasākumi.
Profesionālās izglītības jomā projektos var piedalīties gan apmācāmie, gan izglītības darbinieki.
Mobilitātes projekti ir elastīgi: tos var veidot, lai piemērotu mērķauditorijas mācību vajadzībām.
Projektus organizē profesionālās izglītības iestādes.
Profesionālās izglītības darbinieki var uzturēties ārzemēs, lai mācītos un apmācītu.

Plašāku informāciju varat atrast reģionālajā aģentūrā.

2. pamatpasākums: sadarbība, lai veicinātu jauninājumus un apmainītos ar paraugpraksi

mērķi

Stratēģiskās partnerības ir starptautiski projekti, kuru mērķis ir inovācija un laba prakse, izstrāde un / vai īstenošana.
To var izdarīt vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas līmenī.
Projektu var iesniegt profesionālās izglītības, kā arī starpnozaru sektorā – divas vai vairākas nozares (piemēram, arodapmācība, pieaugušo izglītība, augstākā izglītība).

mērķa grupas

 • uzņēmumi
 • meistarkameras
 • sociālie partneri
 • mācību iestādes
 • profesionālās izglītības centri un organizācijas
 • universitātes
 • valsts un pašvaldību iestādes
 • pētniecības centri un institūcijas
 • iestādes
 • asociācijas
 • NVO

Darbības 2. pamatpasākumā

Stratēģiskā partnerattiecība piedāvā organizācijām, uzņēmumiem, valsts iestādēm utt. iespēju attīstīt novatorisku, starptautisku sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībā.

Plašāku informāciju var atrast:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.erasmusplus.de

Un Jūsu valsts aģentūrā:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en