„Erasmus partner” serdecznie wita praktykantów z Rygi w Niemczech.
Ilustracja na stronie tytułowej Riga 2019
W ramach programu dofinansowania Erasmus +, 4 stażystów z Rygi odwiedza Schwerin.

Od 17.11.19 do 18.12.19 uczniowie odbędą staż w firmie budowlanej w Schwerinie.

Oprócz samego stażu, częścią tego projektu Erasmus + są również zajęcia kulturalne.

Życzymy młodym ludziom przyjemnego pobytu w Schwerinie.