Apmeklētāji no Aizkraukles, Latvija

Sirsnīga uzņemšana Vācijā novēl praktikantiem “erasmus partneri”. Astoņi Auzkraukles profesionālās izglītības skolas praktikanti 4 nedēļas (7.1.19. līdz 5.2.19.) praktizēsies dažādos Schwerines uzņēmumos. Mācekļi mācās šādās jomās: ēdināšanas, un automobiļu mehatronika. …

Viesojusies no Kėdainių, Lietuva

„Erasmus partneri” sveic praktikantus no Kedaiņiem (Lietuva) Vācijā. Skaistajā Šverīnes pilsētā, Meklenburgas-Priekšpomerānijas galvaspilsētā, 14 praktikanti pavadīs 3 nedēļas no 22.10.18. Līdz 09.11.18. Jauniešus pavada 2 skolotāji no Ķedaiņu profesionālās skolas.Līdztekus …

Vizīte no Kandavas, Latvija

“Erasmus partneris” atzinīgi vērtē praktikantus no Kandavas, Latvija. Astoņi Kandavas profesionālās izglītības iestādes praktikanti praktizējās dažādos uzņēmumos Sykē, no 18.10.18. līdz 14.11.18. Praktikanti mācās viesnīcu pakalpojumu, lauksaimniecības tehnikas un automobiļu …

Vizīte no Rēzeknes, Latvija

Sirsnīgi sveicam Vācijā, “erasmus partneris” novēl praktikantus. Astoņi Rēzeknes profesionālās izglītības skolas praktikanti 5 nedēļas (8.10.18. līdz 12.11.18.) praktizēsies dažādos Brēmenes uzņēmumos. Mācekļi mācās šādās jomās:ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumi, galdnieki …