Po raz trzeci „erasmus partner” wita w Niemczech praktykantów z Rēzekne na Łotwie.
W ramach projektu Erasmus +, 8 praktykantów z Rēzekne w terminie od 16.04.19 do 19.05.19. odbędzie staż w Schwerinie w różnych firmach z branży budowlanej (montaż płyt kartonowo-gipsowych, elektryka), gastronomii i mechatroniki samochodowej.
Życzymy tym młodym ludziom przyjemnego pobytu w Schwerinie.