Apmeklētāji no Aizkraukles, Latvija

Sirsnīga uzņemšana Vācijā novēl praktikantiem “erasmus partneri”.

Studenti no Aizkraukles arodvidusskolas, Latvija.

Astoņi Auzkraukles profesionālās izglītības skolas praktikanti 4 nedēļas (7.1.19. līdz 5.2.19.) praktizēsies dažādos Schwerines uzņēmumos.

Mācekļi mācās šādās jomās: ēdināšanas, un automobiļu mehatronika.

A gyakornoki program mellett kulturális és sportprogramok is a projekt részei.

Kívánunk a fiataloknak és kísérőiknek tanulásban gazdag, szép időtöltést Schwerinben!