Teave Erasmusplusi kohta

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis tegeleb hariduse, noorte ja spordiga.

Erasmus+ toob kokku olemasolevad elukestva õppe, noorte ja spordiga seotud ELi programmid, aga ka kõrgharidusega seotud Euroopa koostööprogrammid.

Erasmus+ eelarve on umbes 14,8 miljardit eurot.
2020. aastaks saab ELi vahenditest kasu rohkem kui neli miljonit inimest.
Seitsmeaastase programmi eesmärk on parandada oskusi ja tööalast konkurentsivõimet ning edendada hariduse, koolituste ja lastekaitse ning noorsootöö kaasajastamist.

1. põhimeede: üksikisikute õpiliikuvus

Eesmärgid

Rahvusvaheline töökogemus on aina enam ametiprofiilidega seotud nõudmiste osa.
Välismaal viibimine kutsehariduse ja -õppe raames on suurepärane võimalus omandada rahvusvahelisi kutseoskusi.
Isikutel, kes võtavad osa Erasmus+ kutseharidus ja -õppe põhimeetmest „Üksikisikute õpiliikuvus“, on liikuvusprojekti kaudu võimalus omandada asjakohast rahvusvahelist kogemust.

Sihtrühmad

Õpilased

 • Isikud, kes osalevad keskerihariduse, kutseõppe ja täiendõppe kursustel, nagu näiteks:
 • praktikandid
 • kutseharidust omandavad õpilased
 • kutsekeskharidust omandavad õpilased
 • isikud, kes osalevad riigi või föderaalseaduste kohaselt ametlikult tellitud jätkukoolituskursustel (näiteks meister, riiklikult sertifitseeritud tehnik)
 • nimetatud programmide lõpetajad kuni 12 kuud pärast lõpetamist
 • kutsekvalifikatsiooni omandavad isikud, kui kursus läheb arvesse järgneva kutseõppena

Välismaal viibimise kestus: ajavahemikus 2 kuni 12 kuud.

Haridustöötajad

Kutseõppe valdkonnas töötavad isikud, näiteks:

 • juhendajad
 • õpetajad
 • kutsenõustajad
 • koolitusasutuste juhid
 • isikud, kes vastutavad koolituste planeerimise, personali väljaõppe ja karjäärinõustamise eest

Välismaal viibimise kestus: ajavahemikus 2 päeva kuni 2 kuud.

Haridustöötajate viibimist välismaal julgustatakse õppimise (nt tööpraktikum, praktikum või töövarjuks olemine, õppimine, uus tehnoloogia) ja õpetamise eesmärgil.
Liikuvus peaks olema personali ja organisatsiooni organisatoorse arengu osa ning nõuetekohaselt põhjendatud.

Kutseõppe valdkonna tegevused 1. põhimeetme järgi.

Liikuvusprojektid on organiseeritud vahetusõpe teistes Euroopa riikides professionaalsete praktikumide, koolitusperioodide ja muude täiendõppemeetmete raames.
Kutseõppe valdkonnas saavad projektides osaleda nii õppijad kui ka haridustöötajad.
Liikuvusprojektid on paindlikud – neid on võimalik kujundada nii, et need vastaks sihtrühma koolitusvajadustele.
Projekte organiseerivad kutsehariduse ja -õppe institutsioonid, nt ettevõtete kojad või kutsekoolid.
Kutseõppe valdkonna personal saab ka osaleda õppevahetuses, et välismaal õpetada või koolitustel osaleda.

Lisateavet leiate riikliku agentuuri veebisaidilt.

2. põhimeede: koostöö innovatsiooni edendamiseks ja parimate tavade omavaheliseks vahetamiseks.

Eesmärgid

Strateegilised partnerlused on rahvusülesed projektid, mis on suunatud innovatsiooni ja parimate tavade edastamiseks, arendamiseks ning/või rakendamiseks.
Kutseõppe valdkonnas on seda võimalik teha kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, Euroopa või organisatsioonilisel tasandil.
Projekti on võimalik ellu viia ka valdkondade kaupa, nt kutsehariduse sektoris, aga ka valdkondade piires, nt kahes või enamas sektoris (nt kutseõpe, täiskasvanute koolitus, kõrgharidus, kool, noored).

Sihtrühmad

 • Ettevõtted
 • Kojad
 • Sotsiaalpartnerid
 • Koolitusasutused
 • Kutseõppekeskused ja organisatsioonid
 • Kõrgkoolid
 • Föderatsioonide, riikide või omavalitsuste institutsioonid
 • Teaduskeskused ja uurimisasutused
 • Ametiasutused
 • Ühingud
 • MTÜ-d

Kutseõppe valdkonna tegevused 2. põhimeetme järgi.

Strateegilised partnerlused pakuvad organisatsioonidele, ettevõtetele, riigiasutustele jt võimaluse kutsehariduse ning -õppe valdkonnas arendada välja uuenduslikke suundumusi rahvusüleses koostöös.

Lisateavet leiate veebisaidilt:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.erasmusplus.de

Ja oma riikliku agentuuri veebisaidilt:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en