Az Erasmus+-ról

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatási, ifjúsági és sportprogramja.

Az Erasmus + magába foglalja az egész életen át tartó tanulás, valamint az ifjúság és a sport terén már meglévő uniós programokat, illetve az európai felsőoktatási együttműködési programokat.

Az Erasmus+ költségvetése mintegy 14,8 milliárd eurót tesz ki.
2020-ig több mint négymillió ember részesül az uniós alapokból.
A hétéves program célja a készségek és a foglalkoztathatóság javítása, valamint az oktatási, képzési, valamint a gyermek- és ifjúságjóléti rendszerek korszerűsítése.

1. kulcstevékenység: Oktatási mobilitásprojekt egyének számára

Célok

A nemzetközi munkatapasztalat egyre inkább része a munkaköri követelménynek.
A külföldi szakképzés kiváló lehetőséget nyújt nemzetközi szakmai ismeretek elsajátítására.
Az Erasmus+ szakképzési program „Tanulási mobilitás az egyének számára” elnevezésű kulcstevékenységének résztvevői lehetőséget kapnak releváns nemzetközi tapasztalatok megszerzésére egy mobilitási projekt keretében.

Célcsoportok

Tanulók

 • Nem felsőfokú, szakmai és továbbképzési kurzusokon résztvevő személyek, például:
 • Gyakornokok
 • Szakiskolai diákok
 • Szakközépiskolai diákok
 • Az állami vagy szövetségi törvény szerint továbbképző tanfolyamok elvégzésére kötelezett személyek (pl. kézműves mesterként, államilag képesített technikusként)
 • A megnevezett programok végzősei legfeljebb tizenkét hónappal az érettségi után
 • Szakképzési előkészítőn résztvevő személyek, ha a tanfolyam beszámítható a későbbi szakképzésbe.

Programok időtartama: két hét és tizenkét hónap között

Nevelőtestület

A szakoktatási területen tevékenykedők, például:

 • Oktatók
 • Tanárok
 • Karrier tanácsadók
 • Oktatási intézmények vezetői
 • A képzés tervezéséért, a személyzet fejlesztéséért és a pályaorientációért felelős személyek.

A programok időtartama: két nap és két hónap között.

Ösztönözzük az oktatási személyzet külföldi tartózkodását tanulás céljából (például szakmai gyakorlat, hospitálás vagy szakmai látogatás (job-shadowing), új technológia elsajátítása), valamint tanítás céljából.
A mobilitásnak az intézmény személyi és szervezeti fejlesztésének részét kell képeznie, és ennek megfelelően indokolni kell.

Tevékenységek az 1. kulcstevékenységek keretein belül a szakképzés területén

A mobilitási projektek szervezett tanulási programok külföldi európai országokban szakmai gyakorlatok, képzési időszakok és továbbképzési programok formájában.
A szakképzés területén mind a tanulók, mind az oktatási személyzet részt vehet a projektekben.
A mobilitási projektek rugalmasak: úgy alakíthatók ki, hogy megfeleljenek a célközönség tanulási igényeinek.
A projekteket szakképzési intézmények szervezik, pl. vállaltok, kamarák vagy szakiskolák.
A szakképzésben dolgozók is teljesíthetik külföldi gyakorlatukat és továbbképzésüket.

További információ az BIBB (Szövetségi Szakképzési és Képzési Intézet) NA (Nemzeti Iroda) honlapján

2. kulcsintevékenység: Együttműködés az innováció előmozdítása és a bevált gyakorlatok megosztása érdekében

Célok

A stratégiai partnerségek transznacionális projektek, amelyek célja az innováció és a bevált gyakorlatok átadása, fejlesztése és/vagy végrehajtása.
Ez helyi, regionális, nemzeti, európai vagy szervezeti szinten is megvalósulhat a szakoktatás és szakképzés területén.
Lehetséges a projekt ágazati megvalósítása – azaz a szakképzési szektoron belül – valamint az ágazatok közötti megvalósítás -, azaz két vagy több ágazatot érint (pl. szakképzés, felnőttképzés, egyetem, iskola, ifjúság).

Célcsoportok

 • Vállalkozások
 • Szakmai testületek
 • Szociális partnerek
 • Képzési intézmények
 • Szakképzési központok és szervezetek
 • Főiskolák
 • Szövetségi, állami vagy helyi intézmények/li>
 • Kutatóközpontok és létesítmények
 • Helyi hatóságok
 • Egyesületek
 • Civil szervezetek

Tevékenységek a 2. kulcstevékenységek keretein belül a szakképzés területén

Stratégiai partnerségek által felkínáljuk a szervezeteknek, a vállalatoknak, intézményeknek, stb. a lehetőséget a transznacionális együttműködre, innovatív fejlesztések többek között a szakképzés területén való megvalósítására.

Több információt itt talál:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.erasmusplus.de

És a Nemzeti Irodájánál:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en