Apie Erasmuslpus

Erasmus+ yra Europos Sąjungos programa,skirta edukacijai, jaunimui ir sportui.

Erasmus+ sujungia ES programas, skirtas viso gyvenimo mokymuisi, jaunimui ir sportui, bei Europos kooperacines programas aukštesniajam išsilavinimui.

Erasmus+ biudžetas – apie 14,8 milijardo eurų.
Iki 2020 daugiau nei keturi milijonai žmonių pasinaudos ES lėšomis.
Septynerių metų trukmės programa skirta pagerinti įsidarbinimo įgūdžius, apmokymo ir vaikų, bei jaunimo paslaugas.

1 kertinis veiksmas: Asmenų mokymosi mobilumas

Tikslai

Tarptautinio darbo patirtis tampa vis svarbesnis reikalavimas įsidarbinimui.
Pabuvimas užsienyje gilinant savo profesines žinias ir mokantis yra puiki galimybė įgyti tarptautinių profesinių įgūdžių.
Pagrindinės akcijos „Mobilumo mokymas individams“ Erasmus+ profesinio apmokymo iršvietimodalyviai turės galimybę gauti tarptautinės patirties mobilumo projekte.

Tikslinės grupės

Studentai

 • Asmenys, esantys ne trečiosios pakopos, profesiniuose ir kitokiuose švietimo ir tolimesnio mokymosi kursuose, pavyzdžiui:
 • Praktikantai
 • Profesinių mokyklų mokiniai ir mokinės
 • Profesinių kursų lankytojai
 • Asmenys, lankantys valstybės ar savivaldos aprobuotus tęstinio mokymo kursus (pvz. meistrai, valstybės sertifikuoti technikai.)
 • Minėtų programų absolventai iki 12 mėnesių pobaigimo.
 • Žmonės dalyvaujantys profesiniame pasirengime švietimo metu gali tikėtis tolimesnio profesinio apmokymo.

Buvimo trukmė: nuo dviejų savaičių iki 12 mėnesių.

Mokomasis personalas

asmenys profesinio mokymo srityje,pvz.:

 • Apmokytojai
 • Mokytojai
 • Karjeros konsultantai
 • Mokymų institucijų vadovai
 • Asmenys, atsakingi už mokymų planavimą, personalo vystimąsį ir karjeros orientaciją.

Buvimo trukmė: tarp dviejų dienų ir dviejų mėnesių.

Buvimai užsienyje švietimo personalui skatinami dėl mokymosi (stažuotė, internatūra, naujų technologijų įsisavinimas, ir kt.), bei mokymo tikslų.
Kad pagrįsti jo poreikį, mobilumas turi būti personalo ir organizacinio vystymo dalis.

Esminio veiksmo 1 veiklos.

Mobilumo projektai – tai organizuoti mokymosi buvimai kitose Europos šalyse, vykstantys profesinių internatūrų, mokymo periodų ir tolimesnių apmokymų forma.
Profesinių mokymų srityje gali dalyvauti tiek besimokantys, tiek švietimo personalas.
Mobilumo projektai yra paslankūs: jie gali būti sukurti patenkinti tikslinės auditorijos mokymosi poreikius.
Projektus organizuoja profesinio mokymo ir švietimo institucijos, kaip kad kompanijos, arba profesinės mokyklos.
Profesinio lavinimo personalas taip pat gali mokyti ir mokytis užsienyje.

Daugiau informacijos pateikiama Nacionalinės agentūros svetainėje.

Esminis veiksmas 2: Kooperacija tam, jog skatinti inovaciją ir pasikeisti geriausiomis praktikomis.

Tikslai.

Strateginės partnerystės ir transnacionaliniai projektai skirti gerųjų praktikų ir inovacijos perkėlimui vystymui ir / arba įgyvendinimui.
Tai galima vykti lokaliniu, regioniniu, nacionaliniu ar europiniu lygiu organizavimo mąstu profesinio apmokymo rėmuose.
Tuo pat metu įmanoma projektą įgyvendinti sektoriais, t. y. Tam tikrame profesinio mokymo sektoriuje arba suderinant tarp dviejų ar daugiau sektorių (pvz. profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo, aukštojo švietimo, mokyklos, jaunimo).

Tikslinės grupės

 • Kompanijos
 • Rūmai
 • Socialiniai partneriai
 • Ruošimo institucijos
 • Profesinio ruošimo centrai ir institucijos
 • Aukštosios mokyklos
 • Federacijos institucijos, žemės ar municipalitetai
 • Tyrimų centrai ir institucijos
 • Regioninė valdžia
 • Acociacijos
 • NVO

Veiksmai pagal Esminiai veiksmai 2 profesiniame lavinime

Strateginės partnerystės pasiūlymai organizacijoms, kompanijoms, viešosioms įstaigoms, ir kt. galimybė išvystyti inovacijas transnacionalinėje kooperacijoje profesinio švietimo ir mokymo srityse.

Daugiau informacijos galite rasti:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.erasmusplus.de

Daugiau informacijos galite rasti:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en