Over Erasmusplus

Erasmus + is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, jeugd en sport.

Erasmus+ verenigt de eerdere EU-Programma’s voor levenslang leren, jeugd en sport, alsook de Europese samenwerkingsprogramma’s in het hoger onderwijs.

Erasmus+ heeft een budget van circa 14,8 Miljard Euro.
Meer dan 4 miljoen mensen zullen tot 2020 profiteren van de EU-financiering.
Het zeven-jarige programma heeft tot doel de vaardigheden en de inzetbaarheid te verbeteren en de modernisering van onderwijs, opleiding, kinder- en jeugdwelzijn te bevorderen.

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Doelstellingen

De internationale beroepservaring maakt steeds meer deel uit van het profiel van de beroepsvereisten.
Een verblijf in het buitenland in beroepsonderwijs is een uitstekende gelegenheid om internationale professionele vaardigheden te verwerven.
Deelnemers aan het vlaggenschip optreden “leermobiliteit voor particulieren” in het Erasmus+ programma voor beroepsonderwijs krijgen de kans om relevante internationale ervaring op te doen als onderdeel van een mobiliteitsproject.

Doelgroepen

Leerlingen

 • Personen in niet-tertiaire, beroepsopleiding en verdere opleidingscursussen, bijvoorbeeld:
 • Stagiairs
 • Beroeps studenten
 • Professionele studenten
 • Personen in formeel bevolen trainingscursussen overeenkomstig staat of federale wet.
 • Afgestudeerden van deze cursussen tot twaalf maanden na het afstuderen
 • Personen in de voorbereiding op de beroepsopleiding, indien de loop van het onderwijs kan worden aangerekend op een volgende beroepsopleiding

Duur van het verblijf: tussen twee weken en twaalf maanden

Onderwijspersoneel

Mensen op het gebied van beroepsonderwijs, bijvoorbeeld:

 • Trainers
 • Leraren
 • Professionele adviseurs
 • Leiders van opleidingsinstituten
 • Mensen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding planning, personeel ontwikkeling en professionele oriëntatie.

Duur van het verblijf: tussen twee dagen en twee maanden

Verblijven in het buitenland voor het opleidingspersoneel worden ondersteund voor het doel van het leren (bijv. professionele stage, hospitation of baan shadowing, het leren van nieuwe techniek) en voor het doel van het onderwijs.
Mobiliteit moet deel uitmaken van het personeels- en de organisatorische ontwikkeling van de instelling en dient dienovereenkomstig te worden gemotiveerd.

Activiteiten in het kader van kernactie 1 op het gebied van de beroepsopleiding

Mobiliteitsprojecten zijn georganiseerd leertrajecten in andere Europese landen in de vorm van beroeps stages, opleidingsperioden en bijscholing.
Op het gebied van beroepsonderwijs kunnen zowel leerlingen als opleidings-medewerkers deelnemen aan de projecten.
Mobiliteitsprojecten zijn flexibel: ze kunnen worden ontworpen om te voldoen aan de leerbehoeften van de doelgroep.
De projecten worden georganiseerd door instellingen voor beroepsonderwijs, zoals bedrijven, kamers en beroepsscholen.
Het personeel van de beroepsopleiding kan ook volledige verblijven om te leren en trainen in het buitenland voltooien.

Meer informatie over de NA-website op BIBB

Kernactie 2: samenwerking om innovatie te bevorderen en beste praktijken te delen

Doelstellingen

Strategische partnerschappen zijn transnationale projecten gericht op de overdracht, ontwikkeling en / of implementatie van innovatie en bewezen praktijken.
Dit kan plaatsvinden op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of organisatorisch niveau in beroepsonderwijs.
Het is mogelijk om het project sectoraal te projecteren – i. binnen de sector van het beroepsonderwijs – evenals sectoroverschrijdend – i. twee of meer sectoren (bijvoorbeeld beroepsopleiding, volwasseneneducatie, hoger onderwijs, school, jeugd).

Doelgroepen

 • Bedrijven
 • Kamers
 • Sociale partners
 • Instellingen voor beroepsonderwijs
 • Centra voor beroepsopleiding en organisaties
 • Universiteiten
 • Instellingen van de federale overheid, de Staten of de gemeenten
 • Onderzoekscentra en -faciliteiten
 • Autoriteiten
 • Verenigingen
 • Ngo’s

Activiteiten in het kader van kernactie 2 op het gebied van de beroepsopleiding

Strategische partnerschappen bieden organisaties, bedrijven, overheden, enz. de mogelijkheid om door middel van transnationale samenwerking innovatieve ontwikkelingen op het gebied van beroepsonderwijs te bevorderen.

Voor meer informatie, bezoek:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.erasmusplus.de

En bij uw regionale agentschap:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en